Grafisk design brukes på alle nivåer i samfunnet og formidler alt fra livsviktige meldinger om sikkerhet til tjenester fra en lokal håndtverker. Designerens jobb er å bidra til at meldingen, tjenesten eller produktet når frem så tydelig som mulig. Effekten av god design kan bidra til å gjøre livet bedre og skape arbeidsplasser.