Engasjementet for Tekna begynte i 2002 med utarbeidelse av ny medlemsbrosjyre. Året etter skiftet foreningen navn til Tekna og jeg vant logokonkurransen som ble utlyst som en følge av navneendringen.

I de påfølgende årene gjennomførte jeg en omfattende redesign av hele foreningens virksomhet, inklusiv nettside, brosjyrer og trykksaker, medlemsnål, skilting, kursmateriell, annonser, profilartikler, rollups med mer, inklusiv ansvar for DM-utsendelser og all grafisk produksjon.

Medlemsutviklingen skjøt fart som følge av nytt navn og ny design. Da arbeidet startet hadde Tekna 36.000 medlemmer – i dag har tallet passert 80.000.